GDPR

Gizlilik Politikası

OZGNY ekibi, OZGNY ‘in OZGNY Hizmetleri ile bağlantılı olarak toplanan bilgileri nasıl topladığını, sakladığını ve kullandığını açıklamak için bu gizlilik politikasını (“Gizlilik Politikası”) benimsemiştir.

HİZMETLERİ KURARAK, KULLANARAK, KAYDETEREK VEYA BAŞKA ŞEKİLDE BU GİZLİLİK POLİTİKASINI KABUL ETMİŞ OLUR VE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINA UYGUN OLARAK İŞLENMESİNE AÇIK VE BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAY VERİRSİNİZ. BU GİZLİLİK POLİTİKASINI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN HİZMETLERİ KURMAYIN, KULLANMAYIN, KAYDETMEYİN VEYA BAŞKA ŞEKİLDE ERİŞMEYİN. OZGNY, bu Gizlilik Politikasını makul zamanlarda değiştirme hakkını saklı tutar, bu nedenle lütfen sık sık gözden geçirin. OZGNY, bu Gizlilik Politikasında önemli veya önemli değişiklikler yaparsa, OZGNY, güncellenmiş Gizlilik Politikası ile birlikte OZGNY’in web sitesinde bir bildirim yayınlayabilir. Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

 

Kişisel olmayan veriler

Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda, “kişisel olmayan veriler” sizi doğrudan tanımlamayan bilgiler anlamına gelir. OZGNY’in toplayabileceği ve kullanabileceği kişisel olmayan veri türleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir: uygulama adı, paket adı ve cihazınızda yüklü simge dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygulama özellikleri. Bir oyuna yaptığınız check-in (beğenme, öneri dahil) tüm OZGNY kullanıcılarına açıklanacaktır.

OZGNY, toplanan kişisel olmayan verileri Hizmetlerin kullanımını analiz etmek, reklam sunumu, Hizmetleri yönetmek ve sağlamak ve Hizmetleri ve diğer OZGNY hizmetlerini ve ürünlerini daha da geliştirmek için kullanabilir ve OZGNY’in ortaklarına ve yüklenicilerine ifşa edebilir.

OZGNY tarafından kullanılan analitik şirketlerinin toplanan bilgileri, faaliyetlerinizle ilgili diğer hizmetlerden veya ürünlerden bağımsız olarak topladıkları diğer bilgilerle birleştirebileceğini kabul ediyor ve kabul ediyorsunuz. Bu şirketler, bilgileri kendi gizlilik politikaları kapsamında toplar ve kullanır.

 

Kişisel veri

Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda, “kişisel veriler” sizi özellikle bir birey olarak tanımlayan kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler anlamına gelir.

OZGNY tarafından toplanan kişisel bilgiler, hesabınızı oluşturduğunuzda veya hesabınızı değiştirdiğinizde tarafınızdan gönüllü olarak bize sağlanan bilgilerdir.

bilgi. Bilgiler, facebook kimliğinizi, adınızı, cinsiyetinizi, konumunuzu ve facebook’taki arkadaşlarınızın kimliğini içerir. OZGNY ayrıca oyun kontrollerinizi, beğendiklerinizi, beğenmediklerinizi, önerilerinizi ve mesajlarınızı saklar.

OZGNY, toplanan kişisel verileri Hizmetlerin kullanımını analiz etmek, müşteri ve teknik destek sağlamak, Hizmetleri yönetmek ve sağlamak (reklam sunumunu yönetmek dahil) ve Hizmetleri ve diğer OZGNY hizmetlerini ve ürünlerini daha da geliştirmek için kullanabilir. OZGNY, kişisel olmayan verileri kişisel verilerle birleştirebilir.

Lütfen Hizmetlerin belirli özelliklerinin sizinle ilgili ek bilgi almak için sosyal ağ sitelerinize bağlanabileceğini unutmayın. Bu gibi durumlarda, OZGNY, sosyal ağ siteniz izin verdiğinde ve sosyal ağ sitenizin bu bilgileri OZGNY’e sunmasına izin verdiğinizde sosyal ağ profilinizden belirli bilgileri toplayabilir. Bu bilgiler, adınız, profil resminiz, cinsiyetiniz, kullanıcı kimliğiniz, e-posta adresiniz, ülkeniz, diliniz, saat diliminiz, profil sayfanızdaki kuruluşlar ve bağlantılar, adınız ve profil resimlerini içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir. sosyal ağ sitesi “arkadaşlar” ve sosyal ağ sitesi profilinize eklediğiniz diğer bilgiler.

 

Kişisel Verilerin İfşası ve Aktarımı

OZGNY, kişisel verileri gönüllülük temelinde toplar ve işler ve kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara satma işinde değildir. Bununla birlikte, kişisel veriler zaman zaman ilgili mevzuata ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ifşa edilebilir. Ek olarak, OZGNY, bu Gizlilik Politikası uyarınca kişisel verileri ana şirketlerine ve yan kuruluşlarına ifşa edebilir.

OZGNY, OZGNY adına kişisel verileri toplamak ve işlemek için aracılar ve yükleniciler kiralayabilir ve bu gibi durumlarda bu tür aracılara ve yüklenicilere Gizlilik Politikamıza uymaları ve kişisel verileri yalnızca üçüncü tarafın amacına uygun olarak kullanmaları talimatı verilecektir. OZGNY tarafından nişanlandı. Bu temsilciler ve yükleniciler kişisel verilerinizi kendi pazarlama amaçları için kullanamazlar. OZGNY, kredi kartı işlemcileri, e-posta hizmet sağlayıcıları, nakliye acenteleri, veri analizcileri ve iş zekası sağlayıcıları gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını kullanabilir. OZGNY, yukarıda belirtilen üçüncü tarafların OZGNY için hizmetlerini sunmaları için gerektiği şekilde kişisel verilerinizi paylaşma hakkına sahiptir. OZGNY, bu üçüncü şahısların eylemlerinden ve ihmallerinden sorumlu değildir,

OZGNY, dolandırıcılık, fikri mülkiyet ihlalleri veya yasa dışı olan veya sizi veya OZGNY’i yasal sorumluluğa maruz bırakabilecek diğer faaliyetlerin soruşturulmasıyla bağlantılı olarak kanun uygulayıcılarının veya diğer devlet görevlilerinin gerektirdiği şekilde kişisel verilerinizi üçüncü taraflara ifşa edebilir. OZGNY, OZGNY’in potansiyel veya fiili yaralanma veya OZGNY’in haklarına, mülküne, operasyonlarına, kullanıcılarına veya zarar görebilecek veya olabilecek diğer kişilere müdahaleye değinmek için bir açıklamanın gerekli olduğuna inanmak için bir nedeni olduğunda da kişisel verilerinizi üçüncü taraflara ifşa edebilir. kayıp veya hasara uğramak veya OZGNY, OZGNY’in haklarını korumak, dolandırıcılıkla mücadele etmek ve / veya OZGNY’de sunulan adli bir işlem, mahkeme emri veya yasal sürece uymak için bu tür bir açıklamanın gerekli olduğuna inanır.

 

Önlemler

OZGNY, genel kabul görmüş endüstri standartlarını takip eder ve OZGNY’in mülkiyetindeki bilgilerin güvenliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamaya çalışmak için makul koruma önlemleri alır. Yalnızca bu Gizlilik Politikasının amaçlarına uygun olarak görevlerinin yerine getirilmesi ile bağlantılı olarak ve teknik bakım gerçekleştirmek amacıyla kişisel verilerinizi işlemeye ihtiyaç duyan kişiler OZGNY’in mülkiyetindeki kişisel verilerinize erişebilir. OZGNY tarafından toplanan kişisel veriler, halka açık olmayan güvenli işletim ortamlarında saklanır. OZGNY, kişisel verilere yetkisiz çevrimiçi erişimi önlemek için kişisel verileri güvenlik duvarı korumalı bir sunucunun arkasında tutar. Ancak, hiçbir sistem% 100 güvenli olamaz ve OZGNY’in makul çabalarına rağmen kişisel verilerinize yetkisiz erişim olma ihtimali vardır. Hizmetleri kullanarak, bu riski üstlenmiş olursunuz.

 

Diğer

Lütfen OZGNY hizmetlerinin size sunabileceği belirli sosyal ağların ve diğer açık özelliklerin açık doğasının farkında olun. Hizmetlere kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe katkıda bulunurken kendinizle ilgili verileri açıklamayı seçebilirsiniz. Bu forumlarda, bloglarda, sohbetlerde veya benzerlerinde ifşa ettiğiniz herhangi bir veri halka açık bilgilerdir ve mahremiyet veya gizlilik beklentisi yoktur. OZGNY, bu forumların herhangi birinde herkese açık hale getirmeyi seçtiğiniz kişisel verilerden sorumlu değildir.

İkamet ettiğiniz ülkede 15 yaşın altındaysanız veya reşit değilseniz, lütfen yasal vasinizden Hizmetleri kullanmak veya bunlara erişmek için izin isteyin. OZGNY, çocukların mahremiyetini ciddiye alır ve ebeveynleri ve / veya velileri çocuklarının çevrimiçi deneyimlerinde her zaman aktif bir rol oynamaya teşvik eder. OZGNY, yukarıda belirtilen yaşın altındaki çocuklardan bilerek herhangi bir kişisel bilgi toplamaz ve OZGNY, OZGNY’in yanlışlıkla yukarıda belirtilen yaşın altındaki çocuklardan kişisel veri topladığını öğrenirse, OZGNY, bu tür kişisel verileri OZGNY’den derhal silmek için makul önlemleri alacaktır. kayıtları.

OZGNY, zorunlu yasalar ve bu Gizlilik Politikası uyarınca kişisel verilerinizi AB / AEA üye devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri içindeki ve dışındaki bağlı kuruluşlarına ve ortaklarına depolayabilir ve / veya aktarabilir. OZGNY, kurumsal bir birleşme, konsolidasyon, yeniden yapılandırma, OZGNY’in tüm hisselerinin ve / veya varlıklarının satışı veya diğer kurumsal değişikliklerle bağlantılı olarak kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara ifşa edebilir, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir vadesi geldiğinde Bununla birlikte, bu Gizlilik Politikasının bu tür kişisel verileri yönetmeye devam edeceği için özenli bir süreç sağlanmıştır.

OZGNY, bu Gizlilik Politikasına uygunluğunu düzenli olarak gözden geçirmektedir. OZGNY sizden resmi bir yazılı şikayet alırsa, endişelerinizi gidermek için sizinle doğrudan iletişime geçmeye çalışmak OZGNY’in politikasıdır. OZGNY, sizinle OZGNY arasında dostane bir şekilde çözülemeyen kişisel verilerin toplanması, kullanılması, aktarılması veya ifşa edilmesi ile ilgili her türlü şikayeti çözmek için veri koruma yetkilileri dahil olmak üzere uygun hükümet yetkilileriyle işbirliği yapacaktır.

 

  1. taraf hizmetleri

Uygulamalarımızda 3. taraf hizmetleri kullanıyoruz. Bu hizmetler, kullanım verilerini Gizlilik Politikalarına uygun olarak toplar. Hizmetler aşağıda açıklanmıştır.

 

Reklâm

Üçüncü taraf reklam sunma sistemleri, kullanıcı verilerinin, muhtemelen kullanıcının ilgi alanlarına dayalı olarak OZGNY uygulamalarında afişler ve diğer reklamlar şeklinde görüntülenen reklam iletişimi amacıyla kullanılmasına izin verir.

 

Admob

Google Admob’u ana reklam sunucusu olarak kullanıyoruz. Lütfen Admob Gizlilik Politikası’na bakın – https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

Analitik

Üçüncü taraf analitik hizmetleri, uygulama kullanımını izlememize ve analiz etmemize, hedef kitlemizi ve kullanıcı davranışımızı daha iyi anlamamıza olanak tanır.

 

Telaş

Uygulamalarımızın işlevselliğini ve kullanım kolaylığını iyileştirmek için kullanım sıklığı, uygulamada geçirilen süre dahil olmak üzere günlük verilerini toplamak, izlemek ve analiz etmek için Flurry Analytics kullanıyoruz. Lütfen Flurry Gizlilik Politikasına bakın – http://www.flurry.com/privacy-policy.html

 

Google Analytics

Google Analytics, Google Inc. tarafından sağlanan bir analiz hizmetidir. Google, toplanan verileri OZGNY Uygulamalarının kullanımını izlemek ve incelemek, kullanıcı etkinlikleri hakkında raporlar hazırlamak ve bunları diğer Google hizmetleriyle paylaşmak için kullanır. Google, verileri kendi reklam ağının reklamlarını bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için kullanabilir. (http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/)

Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası Uyumluluğu

COPPA gerekliliklerine uyuyoruz, 13 yaşın altındaki hiç kimseden kişisel bilgi toplamıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizin tümü en az 13 yaşında veya daha büyük olan kişilere yöneliktir.

 

Bize Ulaşın

posta: admin@karakitap.net

 

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.